B. van den Hoek Wegenbouw

B. van den Hoek Wegenbouw


Argonweg 30
3812 RB Amersfoort

033 - 472 63 14

Bezoek website
B van den Hoek is een wegenbouw bedrijf. Wij verrichten bestratingwerkzaamheden zoals: rijwegen, parkeerterreinen, schoolpleinen, en alle grote en kleine straatwerkzaamheden.

Ook zijn wij werkzaam in de riolering. Hier verrichten wij werk zoals: aanbrengen hoofdriool, huisaansluitingen, nieuw en vernieuwen van kolken en putten.

Bijsluitend verrichten wij grondwerkzaamheden zoals: puin banen voor bouwwegen, bouwrijp maken voor woningbouw.

Nog meer van onze werkzaamheden:

Aanleg van riolering en bestrating voor particulieren en de overheid.
Aanleg van riolering en bestrating voor industrieterreinen.
Onderhouden van bestrating van wegen en industrieterreinen.
Onderhouden van rioolstelsels voor gemeentes en particulieren.
Uitgraven van bouwputten.
Slopen van woningen, industrie gebouwen en scholen.